Luceed

Tekst

Moduli: 

Modul omogućuje evidenciju osnovnih podataka koji se operativno koriste u radu s programom. Povezan je sa svim ostalim djelovima programa. Postavljanjem opcija unutar modula direktno se utječe na princip rada aplikacije. Omogućuje postavljanje niza korisnih operativnih funkcija, kreiranje šifrarnika, kreiranje zaštitne kopije, određivanje prava djelatnika i dr. Modul je sastavljen od tri podmodula i to:

 • Matični podaci
 • Administracija
 • Alati

Svaki od navedenih podmodula zadužen je za određeni dio funkcionalnosti koji se više ili manje koristi u programu.

Modul služi za kreiranje i obradu veleprodajnih dokumenata i to:

 • ponuda
 • predračuna
 • računa
 • ugovora
 • naloga prodaje

Unosom stavke na dokument dozvoljava se direktna izmjena unaprijed definirane cijene, količine ili rabata. Podržano je kreiranje uvjeta koji se automatski zadovoljavaju dodavajem stavki i odabirom partnera:

 • generalni rabat dodjeljen kupcu
 • određeni maksimalni rabat za pojedini artikl
 • rabat (osnovni i količinski) za proizvod i grupu proizvoda
 • ugovoreni cjenik za partnera ili grupu partnera
 • odgoda plaćanja definiranu po partneru, cassa sconto

Pored navedenog, omogućuje potpunu kontrolu i nadzor tijeka isporuke robe kupcima po svim bitnim parametrima

Modul služi za praćenje i analizu skladišnog poslovanja, obradu skladišnih dokumenata, financijsko i komadno praćenje stanja zalihe te kreiranja inventura, izvješća i analiza. Ne ograničava broj skladišta i skladišnih dokumenata. Kreiranjem skladišta i/ili skladišnog dokumenta definiraju se potrebni parametri kako bi vođenje poslovanja bilo maksimalno automatizirano.

Kreiranje dokumenata omogućeno je na nekoliko načina i to:

 • unosom stavki na dokumen
 • kopiranjem postojećeg dokumenta
 • automatskim kreiranjem dokumenta na temelju fakture i kalkulacije (otpremnica i primka)
 • automatski, temeljem naloga proizvodnje - razduženje materijala - primka gotovih proizvoda

Modul je predviđen za izradu i obradu kalkulacija i zapisnika o promjeni cijena. Omogućuje izradu kunskih, deviznih, maloprodajnih ili veleprodajnih kalkulacija. Izrada je automatizirana uz jednostavan pregled i trenutni uvid u podatke bitne za kreiranje i izračun konačnih cijena

Modul služi za evidenciju ulaznih i izlaznih računa, njihovu kontrolu i obračun PDV-a. U potpunosti može funkcionirati samostalno, no omogućena komunikacija s modulima Kasa, Veleprodaja i Kalkulacije uvelike pojednostavnjije rad i smanjuje količinu unešenih podataka. Evidencija podataka generira zakonom definirane knjige na temelju kojih se generira PDV obrazac. Knjiženje ulaznih računa predviđeno je u samom modulu pri čemu se jednom proknjiženi račun (kompletno ili djelomično) trenutno evidentira u, za to predviđenoj temeljnici.

Modul omogućuje kompletnu obradu podataka, njihov pregled i izvještavanje vezano uz financijsko knjigovodstvo poduzeća. Omogućuje unos podataka u proizvoljno kreiranu temeljnicu, no najveća je funkcionalnost postignuta u kombinaciji s ostalim modulima programskog rješenja LUCEED. Automatski prijenosi u Financijsko knjigovodstvo dešavaju se prema proizvoljno definiranoj shemi knjiženja.

Shema knjiženja može definirati za:

 • partnera i artikl
 • dokument i tip dokumenta
 • poslovnu jedinicu
 • skladište i vrstu skladišta
 • mjesto, tip i nositelja troška

 

Zaključenje godine omogućeno je automatskim zatvaranjem klase 4 i 7 te prijenosom početnog stanja u novu poslovnu godinu (sintetički i analitički).

Modul služi za unos i obradu gotovinskih uplata i isplata. Generira izvještaje o njima te omogućuje automatski prijenos u modul Financijsko knjigovodstvo. Dozvoljeno je vođenje neograničenog broja gotovinskih blagajni.

Omogućen je unos slijedećih polja:

 • datum
 • opis
 • mjesto troška
 • nositelj troška
 • tip troška
 • partner

Blagajnički izvještaj generira se na temelju unešenih podataka o Uplati/Isplati. Njegov ispis omogućen je u zadanom formatu sa potrebnim podacima

Modul je predviđen za izračun dohotka djelatnika te evidenciju i obradu podataka za njegov izračun. Jednostavnom unosom podataka dobiva se baza koja se koristi za daljni izračun, kao i za kreiranje izvješća prema državnim tijelima.

U modulu su sadržani svi podaci o djelatnicima na temelju kojih se generiraju nalozi banci za plaćanje i isplatu plaća.

Modul uključuje izračun autorskih honorara i ugovora o djellu, a sama isplata generira naloge za plaćanje svih obveza iz i na plaću bez potrebnog ručnog unosa naloga za plaćanje.

Modul služi za kreiranje, obradu i analizu putnih naloga. Na temelju unešenih podataka, omogućuje njegov obračun i ispis s potrebnim parametrima.

Modul služi za evidenciju osnovnih sredstava, izračun amortizacije te kreiranje izvještaja vezanih uz osnovno sredstvo ili sitni inventar. Za evidenciju osnovnog sredstva dovoljno je unijeti:

 • datum nabavke osnovnog sredstva
 • inventarni broj
 • naziv osnovnog sredstva
 • financijski konto
 • nabavna vrijednost
 • amortizacijska skupina
 • tip amortizacije

Programske pakete Luceed KASA podijelili smo u pakete za ugostitelje, trgovinu i uslužne djelatnosti:

 • Kasa - Ugostitelj
 • Kasa - Ugostitelj + BackOffice
 • Kasa - Trgovina
 • Kasa - Trgovina + BackOffice
 • Kasa - Uslužne djelatnosti

Modul služi za praćenje, evidenciju i analizu primitaka i izdataka obrtnika. Svaku stavku knjige moguće je voditi prema mjestima i nositeljima troška. Moguć je ručni unos stavki direktno u knjigu i automatski prijenos stavki po evidentiranom plaćanju.

Modul kreiran za vođenje nadzornih njiga prilikom uvoza i izvoza roba i usluga.

Modul u potpunosti funkcionira samostalno pri čemu pokriva sve zakonom predviđene forme.

Modul služi za jednostavan ispis virmana. Prilikom ispisa virmana unose se potrebni podaci i to:

 • podaci o platitelju
 • padaci o primatelju
 • svrha
 • iznos
 • jedinica zavoda
 • datum plaćanja
 • datum predaje virmana

Pored djela programa implementiranog u modul Financijsko knjigovodstvo koji se bavi detaljnim obračunom kamata, kreiran je modul za pojednostavljeni obračun kamata za nedospjela potraživanja. Nije u vezi s ostalim modulima već je u potpunosti samostalan.

Pošaljite upit

Polja označena * su obavezna.