Korp

Tekst

Moduli: 

Robno materijalno knjigovodstvo za neograničen broj skladišta i maloprodaja
 

 • skladište sirovina i materijala
 • kalkulacija veleprodaje (sa skladišta), od prodajne ili od nabavne cijene
 • kalkulacije maloprodaje (iz skladišta ili od dobavljača), od prodajne ili od nabavne cijene
 • zaduženja i razduženja skladišta i maloprodaje
 • automatska ili ručna nivelacija cijena
 • ispis otpremnica, računa-otpremnica i povratnica
 • ispis stanja zaliha iz skladišta u skladište
 • knjiga popisa o nabavi i prodaji robe
 • ispis izdatnice materijala
 • robne temeljnice za kalo, rastep, kvar i dr.
 • automatsko vođenje ambalaže sa mogućnošću vođenja dvije ambalaže
 • inventurne liste i inventurni pregledi
 • mogućnost vođenja više stopa poreza
 • razni pregledi: pregled poreza, ulaza i izlaza robe, stanje zaliha, zalihe po poslovnicama
 • pregled prijema i prodaje robe,
 • izdatnice, međuskladišnice i temeljnice
 • automatska knjiženja u saldakontima i knjigama ulaznih i izlaznih računa.

VELEPRODAJA

 • robno knjigovodstvo za neograničen broj skladišta
 • kalkulacije veleprodaje (sa skladišta), od prodajne ili od
 • nabavne cijene
 • zaduženja i razduženja skladišta
 • nivelacija skladišnih cijena
 • ispis otpremnica i faktura-otpremnica
 • mogućnost prijenosa robe iz skladišta u skladište
 • robne temeljnice za kalo, rastep ,kvar i dr.
 • automatsko vođenje ambalaže
 • inventurne liste i inventurni pregledi
 • mogućnost vođenja više stopa poreza
 • razni pregledi: poreza, ulaza i izlaza robe, stanje zaliha, zalihe - po prodavaonicama prijema i prodaje robe, izdatnice,
 • međuskladišnice i temeljnice
 • mogućnost povezivanja sa saldakontima, fakturiranjem i
 • ponudama, knjigama ulaznih i izlaznih računa

MALOPRODAJA

 • evidencija robe po neograničenom broju prodavaonica
 • kalkulacije maloprodaje (iz skladišta ili od dobavljača)
 • zaduženje i razduženje maloprodaja
 • knjiga popisa o nabavi i prodaji robe
 • automatsko vođenje ambalaže
 • inventurne liste i inventurni pregledi
 • mogućnost vođenja više stopa poreza
 • mogućnost povezivanja sa saldakontima, knjigama ulaznih i
 • izlaznih računa

Robno knjigovodstvo za neograničen broj skladišta i maloprodaja, nivelacija skladišnih cijena

 • kalkulacije veleprodaje (sa skladišta), od prodajne ili od nabavne cijene
 • kalkulacije maloprodaje (iz skladišta ili od dobavljača), od prodajne ili od nabavne cijene
 • zaduženja i razduženja skladišta i maloprodaje
 • ispis otpremnica i faktura-otpremnica
 • knjiga popisa o nabavi i prodaji robe
 • automatsko vođenje ambalaže
 • inventurne liste i inventurni pregledi
 • mogućnost vođenja više stopa poreza
 • skladište repromaterijala
 • skladište gotovih proizvoda
 • evidencija i obračun radnih naloga
 • pregledi izdatnica, predatnica i radnih naloga

 

 • proizvodnja roleta i aluminijske stolarije
 • proizvodnja cementnih proizvoda
 • proizvodnja slastica i kruha
 • razne proizvodnje
 • proizvodnja piva
 • proizvodnja vina
 • opći podaci o tvrtki i poslovnim jedinicama
 • kontni plan sa ispisom, sa pozicijama bilance stanja i bilance
 • knjiženja direktno ili pomoću automatskih temeljnica iz analitika
 • mogućnost knjiženja više žiro-računa, knjiženje blagajne sa automatskim formiranjem blagajničkih izvještaja, uplatnica i isplatnica
 • temeljnice financijskog knjigovodstva s mogućnošću knjiženja analitike kupaca i dobavljača
 • kontrola knjiženja u smislu zbroja dugovne i potražne strane, te analitike i sintetike
 • dnevnik knjiženja, financijska kartica, promet po kontima sa ispisima po više kriterija
 • rekapitulacija prometa i bruto bilanca sa ispisima po nivoima i grafički
 • bilanca stanja
 • račun dobiti i gubitka
 • arhiviranje, povrat podataka, nova poslovna godina
 • opći podaci o kupcima i dobavljačima sa ispisima po više kriterija
 • knjiženje u kupcima i dobavljačima, zatvaranje stavaka i razvezivanje
 • kartice kupaca, dobavljača, dnevnik knjiženja sa ispisima po raznim kriterijima
 • razni pregledi: promet i saldo, rekapitulacija prometa, računa po više kriterija, dospjeća obveza, liste plaćanja, ispis virmana
 • pregled otvorenih i zatvorenih stavaka
 • povezivanje sa financijskim knjigovodstvom, knjigama ulaznih i izlaznih računa i trgovinom
 • opći podaci o kupcima i dobavljačima sa ispisima po više  kriterija
 • izrada ponuda (predračuna)
 • generiranje ponuda iz ponuda
 • fakturiranje
 • generiranje računa iz ponuda ili računa
 • automatski prijenos računa u jednu od knjiga izlaznih računa
 • knjiga ulaznih računa, izračun PDV, ispis obrasca PDV
 • mogućnost povezivanja sa trgovinom, saldakontima i financijskim knjigovodstvom
 • evidencija kamatnih stopa sa ažuriranjem i listom važećih stopa
 • obračun zateznih kamata na zatvorene stavke (plaćene)
 • obračun kamata za tužbu (za neplaćene stavke), uz mogućnost selekcije
 • ispis kamatnog lista, korištenje datoteka iz salda-conti kupaca
 • matični podaci o artiklima, carinskim tarifama, tečajevima i troškovima
 • izrada uvozne kalkulacije
 • pregledi kalkulacija i rekapitulacije

Pošaljite upit

Polja označena * su obavezna.