Kis4Win

Tekst

Moduli: 

Knjige Ura Računa, Predujmova, Potrošnje, Uvoza i knjige Ira Računa, Predujmova, Potrošnje inicijalno su predefinirane u programu.

Mogućnost otvaranja n vrsta knjiga i n vrsta dokumenata. Za svaku knjigU moguće je definiranje dokumenata po kolonama URA/IRA i unutar obrasca PDV.

Evidencija plaćanja ulaznih i izlaznih računa - knjiga računa za period skupna ili po pojedinom partneru.

Pregled plaćenih i neplaćenih računa za period te za zadanog partnera kupca ili dobavljača.

Ispis knjige po datumu dokumenta, knjiženja, dospijeća, plaćanja.

Ispis virmana - HUB ili zbrojnog naloga za prijenos.

Plaćanje - direktna veza sa internet bankarstvom, priprema datoteke za internet bankarstvo.

Glavna knjiga

Knjiženje temeljnica, dnevnik prometa, konto kartice
- Definiranje kontnog plana
- Definiranje konta koja će se automatski knjižiti u knjige URA/IRA, definirana konta tijekom knjiženja temeljnice automatski se knjiže u definirane knjige i dokumente.
- Definiranje predložaka za knjiženje dokumenata u glavnu knjigu, samo za one dokumente koji se ne knjiže automatski iz robnih knjigovodstava. Definiraju se konta i koeficijenti za raspodjelu unešenog iznosa na konta vrlo praktična opcija za definiranje knjiženja dokumenata koji se ponavljaju iz mjeseca u mjesec unutar glavne knjige. Moguće kopiranje predložaka

Izvješća

KONTO KARTICA - mogućnost ispisa za više psolovnih godina, u raznim valutama. po troškovnim mjestima te po datumu dokumenta, knjiženja i dospijeća
Bilance - Bruto bilanca za zadani period, za određenu klasu ili razred, bez određene klase ili razreda i za pojedino troškovno mjesto,
Bilanca partnera - kupaca i dobavljača
Bilanca stanja
Račun dobiti i gubitka
Prijava poreza na dobit
TSI POD
Novčani tijek – direktna metoda

Analize

Saldo po dokumentima gdje zadajate vrste dokumenata i konta da bi dobili analizu prometa i stanja, PROMET PO PERIODU gdje možete zadati klase, grupe ili konta za koja želite izvještaj, odrediti period od do te broj mjeseci po kojima želite zbroj podataka.

Grafički prikazi za zadana konta te promet Dugovni, Potražni ili Saldo za zadani period i za zadano troškovno mjesto. Više tipova grafikona - Linijski 3D, Točkasti, Površinski, Stupčani, Položeni stupčani, Krivuljni, Tortni, Linijski crta.

Prodaja i potraživanje od kupaca - pregled potraživanja po svim kupcima sortirano na potraživanja starjia od 120 dana, starija od 90 dana, starija od 60 dana, starija od 30 dana, unutar 30 dana, ukupan dospjeli dug te nedospjelo dugovanje.

POTPUNA VEZA SA EXCELL-om - GFI POD - direktan izvoz podataka iz financijskog knjigovodstva u obrasce GFI POD Excel izvoz - kreiranje korisničkih izvješća u Excelu direktno iz glavne knjige

 

Knjiga Primitaka i izdataka, direktan prijenos iz URA/IRA prema plaćanjima ili iz temeljnice, knjiženje temeljnica direktno u knjigu za dokumente koji ne idu u URA/IRA,
Izlist knjige za zadani period, Rekapitulacija KPI, izlist po zadanim slogovima.

Knjige Ura Računa, Predujmova, Potrošnje, Uvoza i knjige Ira Računa, Predujmova, Potrošnje inicijalno su predefinirane u programu.

Mogućnost otvaranja n vrsta knjiga i n vrsta dokumenata. Za svaku knjigu moguće je definiranje dokumenata po kolonama URA/IRA i unutar obrasca PDV.

Evidencija plaćanja ulaznih i izlaznih računa - knjiga računa za period skupna ili po pojedinom partneru.
Pregled plaćenih i neplaćenih računa za period te za zadanog partnera kupca ili dobavljača.
Ispis knjige po datumu dokumenta, knjiženja, dospijeća, plaćanja.
Ispis virmana - HUB ili zbrojnog naloga za prijenos.
Plaćanje - direktna veza sa internet bankarstvom, priprema datoteke za internet bankarstvo.

Obračun plaća i kadrovska evidencija - sveobuhvatan program za obračun plaće i kadrovsku evidenciju.

Mogućnost izračuna plaće po bruttu, nettu, po radnim satima, učinku, koeficijentima složenosti radnog mjesta i stručne spreme. U slučaju ponavljanja plaće iz prethodnog obračuna jednim klikom kreirana je plaća za sve djelatnike sa svim propisanim obrascima i nalozima za plaćanje.

Unos neograničenog broja djelatnika, definiranje svih podataka o djelatniku.

Evidencija osnovnih sredstava, šifrarnik, primke.

Obračun amortizacije pojedinačni ili za sva aktivna osnovna sredstva automatski po zadanoj stopi, rashodovanje,
otuđenje ili invesiticijsko uvećanje osn.sredstva, prodaja osnovnog sredstva.

IZVJEŠĆA:

Kartica osnovnog sredstva, Konačni obračun amortizacije, Popis dugotrajne imovine, Nabavljena ili otuđena imovina u toku godine, Inventurna lista, Rekapitulacija investicijskih uvećanja.

Knjiženje i lista osnovnih sredstava po mjestima troška i amortizacijskim skupinama, kontiranje i automatski prijenos primke u glavnu knjigu te knjiženje temeljnice amortizacije na nalog.

- Obračun i evidencija autorskih honorara
- definicija vrste dohodaka, izdaci, općine, definicija i podešavanje doprinosa RSM i IDD obrazac, ID-1
- Potvrda o isplaćenom dohodtku
- Automatska izrada ugovora i računa

Pošaljite upit

Polja označena * su obavezna.