Faros

Tekst

Moduli: 

Pratite svoje poslovanje u svakom trenutku s bilo koje lokacije na bilo kojem uređaju!

 • Ulazni i izlazni računi
 • Ugovori
 • Virmani i zbrojni nalozi
 • PDV prijava
 • Izvodi
 • Blagajna
 • Obračun zateznih kamata
 • Glavna knjiga
 • Saldakonti
 • Devizno poslovanje
 • Kompenzacije i cesije
 • Krediti 

Automatizirajte evidenciju rada i pojednostavite obračun i isplatu plaća!

 • Evidencija zaposlenika
 • Evidencija rada
 • Evidencija  pregled godišnjih odmora, bolovanja, slobodnih dana
 • Obračun plaće i drugog dohotka na klik
 • Knjiženje plaće
 • Godišnji obračun poreza
 • Slanje platnih listića putem e-maila sa zaštićenom zaporkom
 • Automatsko kreiranje zbrojnih naloga i JOPPD-a
 • Službeni obrasci

Efikasno upravljate fakturiranjem i naplatom! Za velike tvrtke s velikim brojem pretplatnika i potrošača.

 • Kupci i infrastruktura
 • Ugovori s kupcima
 • Obračun potrošnje
 • Mjerila i očitanja
 • Naplata usluga
 • Reklamacije kupaca
 • Postupanje s dugovanjima kupaca
 • Integracija s vanjskim sustavima
 • Izvještaj i analize

Povežite procese nabave, prodaje i robno materijalnog knjigovodstva!

 • Brzo i jednostavno izdavanje narudžbenica, ponuda, otpremnica i računa
 • Upravljanje zalihama i skladišnim poslovanjem
 • Zaprimanje robe na skladište (primke i kalkulacije)
 • Vođenje robe u maloprodaji i veleprodaji
 • Različite vrste cjenika
 • Izvještajni sustav
 • Knjiženja robnog knjigovodstva
 • Provođenje inventure
 • Vođenje vlastitih komisionih skladišta

Pregledno i jednostavno pratite imovinu, a stvarnu vrijednost svojih osnovnih sredstava provjerite u svakom trenutku!

 • Evidencija i pregled imovine poduzeća
 • Upravljanje osnovnim sredstvima i sitnim inventarom
 • Obračun Amortizacije
 • Knjiženje svih događaja (nabava, amortizacija prodaja, rashod…)
 • Inventura
 • Rekapitulacija i izvještaji (obrazac DI)

SVI podaci i izvještaji dostupni su na jedan klik u stvarnom vremenu!

 • Propisani i fleksibilni izvještaji prema vanjskim institucijama
 • Više od 1000 izvještaja dostupnih svim korisnicima
 • Korisnički izvještaji na zahtjev
 • Izvoz u Word, Excel, PDF i ostale formate

Upravljanje dokumentima od ulaska do izlaska!

 • Evidencija ulaznih i izlaznih dokumenata sukladno Uredbi o uredskom poslovanju
 • Digitalni arhiv ulazne i izlazne dokumentacije
 • Definiranje work flow-a
 • Dodjeljivanje uloga
 • Delegiranje zadataka
 • Integrirani modul za skeniranje

Automatizirajte obračun troškova i režija i fakturirajte na jedan klik!

 • Predlošci ugovora
 • Kalendar po objektima
 • Prilagođeni izvještaji
 • Evidencija kupaca i objekata najma
 • Obrade ugovora
 • Fakturiranje režijskih troškova

Jednostavno obračunajte sve troškove poslovnih putovanja i loko vožnje!

 • Tuzemna i inozemna putovanja
 • Automatski obračun dnevnica i ostalih troškova
 • Obračun i isplate putnih naloga
 • Knjiženje putnog naloga
 • Automatska izrada zbrojnih naloga i JOPPD obrasca
 • Evidencija i isplata loko vožnje

Jednim klikom pošaljite sve račune odjednom elektroničkim putem!

 • Integriran s portalom Moj eRačun
 • Jednostavno digitalno arhiviranje i pretraživanje za knjigovodstva i poslodavce
 • Sigurno i pouzdano slanje e-računa i praćenje statusa
 • Automatizirano elektroničko zaprimanje računa
 • Slanje i zaprimanje priloga uz e-račune
 • Usklađenost sa zakonodavstvom

Jednostavna blagajna spremna za rad u izdvojenom poslovnom okruženju u svakom trenutku

 • Za poslovne organizacije manjeg i srednje volumena maloprodaje
 • Brza i jednostavna fiskalizacija računa
 • Maloprodajna blagajna kao dio ERP-a povezana je sa zalihama, cjenikom i ostalim modulima
 • Transakcije vidljive odmah pa nema potrebe a naknadnim obradama
 • Podržava rad više korisnika istovremeno
 • Izvještaji i statistika prodaje

Pošaljite upit

Polja označena * su obavezna.