4D Wand

Tekst

Moduli: 

glavna knjiga, mjesta troška, automatska knjiženja, bilance, knjige URA i IRA za one koji ne koriste robno materijalno, salda-konti kupaca i dobavljača, statistika dugovanja, prijedlozi za kompenzaciju, izvještaji i u različitim valutama, obračun poreza...

  • Robno - materijalno knjigovodstvo po nabavnim cijenama
  • Robno - materijalno knjigovodstvo po veleprodajnim cijenama
  • Robno - materijalno knjigovodstvo - po maloprodajnim cijenama

(detaljna klasifikacija artikala, artikli sa opisom, fotografijama, atributima, bar kodom, kataloškim kodom, tarifnim grupama, carinskim tarifama, napomenama za dokumente, načini otpreme, načini plaćanja, odgode plaćanja, rabatna politika, dinamika naplate, grupe stavki, mjesta troška, projekti, cassa sconto, usluge, sastavnice, radni nalozi sastavnica, vozila, primke, ulazne komisije, izlazne komisije, povrati, reversi, razduženja, zaduženja, popis početnog stanja, inventure, zakonske knjige URA i IRA + knjiga IRA za dobra i usluge - slobodni unos, knjiga primitaka i izdataka, nadzorne knjige uvoza i izvoza, obračun poreza, planiranje zaliha, ulazne narudžbe, izlazne narudžbe, predponude, ponude, otpremnice, više od 1.000 različitih kombinacija izvještaja, …)

Carinsko skladište je u više od 15 puta certificirano od strane carinskih ispostava u Zagrebu, Splitu i Rijeci. Malo je čudno reći da je nešto certificirano preko 15 puta u kratkom roku, ali da bi neka tvrtka dobila dozvolu za rad sa Carinskim skladištem tipa “D”, moraju se carinskoj ispostavi pripremiti originalni podaci pri svakom ishodovanju spomenute dozvole.

(mogućnost unosa neograničenog broja djelatnika, mogućnost definiranja neograničenog broja vrsta primanja i odbitaka, slobodno kreiranje formula za obračun, praćenje obračuna po mjestima troška sa mogućnošću ispisa kumulativnig obrazaca za jedan mjesec bez obzira na mjesto troška, automatsko pridruživanje ili brisanja bilo koje vrste primanja za sve djelatnike, mogućnosti kreiranja obračuna iz bruto , ali i neto plaće, ali i korištenjem formula za obračun koje se mogu bazirati na temelju satnice, bodova, minulog rada, raznih koeficijenata isplate se mogu pratiti preko banaka mogućnost kreiranja virmana, ispisi i rekapitulacije koje zakonodavac nalaže (ID, SPL, PK-1,…))

Modul Autorski honorari omogućuje obračun naknada članovima skupština i odbora, ugovora o djelu, autorskih honorara, autorskih honorara umjetnika itd. Moguć je ispis ID1 obrasca kao i IDD obrasca te potvrda o isplati. Podržano je kreiranje virmana, export za Regos kao i za poslovne banke (Zagrebačka banka, RBA, Podravska banka,..)

(upis osnovnih sredstava, vraćanje sredstava u upotrebu,amortizacija osnovnih sredstava, povećanje vrijednosti osnovnih sredstava, smanjenje vrijednosto osnovnih sredstava, stavljanje sredstava van upotrebe, rashodovanje osnovnih sredstava, prodaja osnovnih sredstava)

Kamate možete računati kao slobodni obračun ili kamate izračunati na osnovu IOS-a. Kada se odlučite za jednu od metoda, tada možete kamatu obračunati po definiranim stopama (možete ih definirati neograničeno po periodima), po fiksnoj godišnjoj stopi ili po fiksnoj mjesečnoj stopi.

Putni nalozi su modul informacijskog sustava 4D Wand kojim se izdaju, obrađuju i knjiže putni nalozi i loko vožnja. Kao i svi moduli 4d Wanda u potpunosti je integriran u sam sustav, što omogućava potpunu automatiku i međudjelovanje sa modulom Blagajna i Financijskim knjigovodstvom. (vrste prijevoza; svrhe putovanja; vrste troška; cijene benzina; dnevnice; udaljenosti (relacije); valute; tečajna lista; napomene za dokumente; gradovi, oblast, države; mjesta troška; predujmovi; obrada predujmova; automatsko knjiženje predujmova u blagajnu; kopiranje putnog naloga; automatski upis relacija; obračun putnog naloga; automatsko knjiženje putnog naloga; blagajnički dnevnici; ispis putnog naloga; ispis obračuna putnog naloga; ispis liste putnih naloga po broju, periodu i djelatniku. Loko vožnja: obračun loko vožnje; kopiranje obračuna loko vožnje; stavke obračuna loko vožnje; automatsko knjiženje obračuna loko vožnje; ispis obračuna loko vožnje; ispis temeljnice u koju je knjižen obračun loko vožnje; ispis liste obračuna loko vožnje po broju, periodu i djelatnicima…)

Modul Blagajna je samostalno programsko rješenje, te ga mogu koristiti i poduzeća koja nemaju ostale module programskog rješenja 4D Wand. Puni efekat se postiže korištenjem blagajne i financijskog knjigovodstva, jer se ista automatski prenosi u dnevnike financijskog knjiženja. Blagajničke dnevnike možete voditi ne samo u Hrvatskim kunama, negu u bili kojoj stranoj valuti. Blagajničke dnevnike otvarate po potrebi, a za iste se vežu temeljnice koje mogu biti uplatne ili isplatne, a iste na sebi nose pripadajuće račune. Ispisi: dnevnik blagajne, uplatne ili isplatne temeljnice, lista temeljnica, rekapitulacija temeljnica po tipu, rekapitulacija računa po tipu...

Modul sustava 4D Wand Servis, obuhvaća transakcije iz problematike popravka robe i uređaja, kao i povrata i kontrole neispravne robe. Obzirom na mogućnost setiranja svih parametara aplikacije, modul je prilagodljiv različitim vrstama i načinima vođenja servisa. Modul je potpuno integriran sa Robno - materijalnim knjigovodstvom veleprodaje i maloprodaje. Istaknuli bi mogućnost praćenja određenog uređaja kao objekta, što osigurava uvid u sva povjesna događanja s tim uređajem

Modul sustava 4D Wand Vozila, obuhvaća evidencije i transakcije iz problematike prodaje i popravka vozila. Obzirom na mogućnost setiranja svih parametara aplikacije, modul je prilagodljiv različitim vrstama i načinima vođenja servisa i prodaje vozila. Modul je potpuno integriran sa Robno - materijalnim knjigovodstvom veleprodaje i maloprodaje.

(samostalan rad ili u mreži, kreiranje dnevnog prometa koji se importira u modul maloprodaje, pretraživanje po bar kodu, nazivu, kataloškom broju, šifri, sredstva plaćanja, rekapitulacije, …)

(pregled po komitentima, osobama, telefonskim brojevima, napomenama, automatsko popunjavanje napomena, kreiranje omotnica po različitim kriterijima, kreiranje labela po različitim kriterijima, pregled rođendana, e-Mail adrese, WEB adrese, integriranost sa MS Outlookom, WinFAXom, …)